Produktfördelar

Vi tänker på vår gemensamma framtid genom att ha en 100% återvinningsbar produkt.
Vår patenterade design ger dig möjlighet att minska din energianvändning med upp till 60%.
Samtliga våra tankar är anpassade för att passa direkt i din boendemiljö.
Våra produkter är utvecklade för såväl stora som små installationer.

Innovativ teknik

Det intelligenta energicentret består av en systemtank, integrerad energicentral samt styrsystem. Systemtanken kan kopplas samman med tre externa energikällor samtidigt och har 2 stycken inbyggda el-patroner som hanterar tappvatten och värme var för sig. Systemtanken jobbar med optimal temperaturskiktning oavsett driftförhållande. Energicentralen består av en tappvattenmodul, solladdningsmodul samt värmekrets. Styrsystemet hanteras via pekskärmen i färg på fronten av tanken.

Det intelligenta energicentret

Energicentret balanserar energikällorna från energianvändarna och styr allt på effektivaste sätt.

Modulsystem

Anpassning till större system och volymbehov är enkelt genom modultänket. Tankarnas flexibla dimensioner gör dem lätt anpassningsbara för olika utrymmesbehov.

Produktfördelar

Du kan fortfarande spara upp till 60% energi

Färskvattenmodulen producerar legionella fritt varmvatten via den rostfria värmeväxlaren och temperaturen är alltid optimal till tappningsstället.
Mest miljövänliga energimix garanteras genom optimal användning av solenergi som tas om hand via en högeffektiv värmeväxlare av rostfritt stål.
Energicentralen hanterar värmebehovet via radiatoruttag eller lågtempererad golvvärme. Bägge uppvärmningsmöjligheterna kan med fördel kombineras.

  • Upp till 60% högre effektivitet än andra system på dagens marknad är möjligt via den patentsökta designen.
  • 60% lägre vikt har direkt påverkan på transport, hanterings- samt installationskostnader
  • SAG.s världsledande kunskaper inom aluminium har skapat förutsättningar för ett kostnadsneutralt alternativ till ståltankar.
  • 50% kortare installationstid är möjlig via “plug-and-play” teknik, vilket även skapar förutsättningar för kortast möjliga återbetalningstid.
  • Uppstart av systemet sker via en förprogrammerad uppstartssekvens.
  • ECOScience fordrar 30% mindre golvyta på grund av det volymoptimerade tvärsnittet, isoleringen av expanderad polypropylen (EPP) samt en i övrigt kompakt design.
  • ECOScience erbjuder eko-vänliga och hållbara produkter tillverkade i helt återvinningsbara material som exempelvis aluminium och EPP-isolering.
  • Minskade koldioxidutsläpp vid användande av fastbränsle är möjligt via en optimerad start-/stoppsekvens.olymbehov är enkelt genom modultänket. Tankarnas flexibla dimensioner gör dem lätt anpassningsbara för olika utrymmesbehov.

Derfor bør du vælge et varmeanlæg fra ECOScience

ECOScience er sandsynligvis det mest miljø- og energieffektive anlæg på markedet.
Efter opvarmning af anlæggets 500 liter store tank til 85° får du mindst 742 liter 40° varmt vand uden tilførsel af ny energi.
Det svarer til en besparelse på op til 60 % i energiomkostninger!
Andre gode grunde til at vælge et ECOScience-varmeanlæg:
Komplet genanvendeligt • Lave installationsomkostninger • Certificeret i henhold til nye EU-regler • Pladsbesparende design • Integreret styresystem • Certificeret med P-mærke
• Patenteret design og funktion • Varmt brugsvand uden risiko for legionella
• Mange tilslutningsmuligheder og dermed stor fleksibilitet