Rättigheter

Ansvarar för innehåll, bilder och upphovsrätt:

Fueltech Sweden AB
Fridhemsvägen 15
PO Box 507
S-37225 Ronneby, Sverige
Telefon:
+46 (0)457 455100
Fax:
+46 (0)457 455125

medlem av
Salzburger Aluminium AG
ECOScience Sales Office
Musterhauspark 1
A-5301 Eugendorf, Österrike
Telefon:
+43 (0)6225 2802830
Fax:
+43 (0)6625 280288


Användarvillkor

Innehavaren av upphovsrätten för denna webbplats är Salzburger Aluminium AG. Webbplatsen innehåller allmän information om Salzburger Aluminium AG och dess produkter. Salzburger Aluminium AG förbehåller sig rätten att när som helst ändra innehållet på webbplatsen. Salzburger Aluminium AG har inget ansvar för fullständigheten och/eller riktigheten av webbplatsens innehåll, såvida det inte strider mot föreskrivna regler. Övrig användning än för privata ändamål kräver skriftligt godkännande från Salzburger Aluminium AG. Kopiering, överföring, spridning eller förvaring av dokument är förbjuden. Salzburger Aluminium AG ansvarar inte för innehåll på webbplatser som hänvisas till på www.ecoscience.se © 2009 SAG

Ansvarsfriskrivning

1. Innehåll 
Upphovsmannen förbehåller sig rätten att inte ansvara för aktualiteten, riktigheten, fullständigheten eller kvaliteten av den information som tillhandahålls. Skadeståndsanspråk som avser skador som orsakats genom användning av information som tillhandahålls, inklusive all slags information som är ofullständig eller felaktig, kommer därför att avvisas. Alla erbjudanden är icke bindande och utan förpliktelser. Delar av sidorna eller hela publikationen inklusive alla erbjudanden och all information kan komma att utökas, ändras eller delvis eller helt raderas av upphovsmannen utan något separat meddelande.

2. Hänvisningar och länkar 
Upphovsmannen ansvarar inte för något innehåll som länkas eller hänvisas till från hans eller hennes sidor – såvida han eller hon inte har fullständig vetskap om olagligt innehåll och kan hindra webbplatsens besökare från att se de sidorna. Om någon skada inträffar genom användning av information som presenteras här, kan endast upphovsmannen av respektive sidor hållas ansvarig, inte personen som har länkat till dessa sidor. Upphovsmannen har dessutom inget ansvar för några inlägg eller meddelanden som publiceras av användare av diskussionsforum, gästböcker eller utskickslistor som tillhandahålls på hans eller hennes sida.

3. Upphovsrätt 
Upphovsmannen avser att inte använda upphovsrättsskyddat material för publicering eller, om detta ej är möjligt, att ange upphovsrätt för respektive material. Upphovsrätten för material som skapats av upphovsmannen är förbehållen. Duplicering eller användning av material som bilder, diagram, ljud eller texter i andra elektroniska eller tryckta publikationer är inte tillåten utan upphovsmannens samtycke.

4. Integritetspolicy 
Om det finns möjlighet att ange personliga och affärsrelaterade uppgifter (e-postadresser, namn, adresser) är dessa uppgifter frivilliga. Användning och betalning av alla erbjudna tjänster är tillåten – om och i den utsträckning det är tekniskt möjligt och rimligt – utan angivelse av personliga uppgifter eller enligt angivelse av anonymiserade uppgifter eller ett alias. Användning av publicerade postadresser, telefon- eller faxnummer och e-postadresser för marknadsföringsändamål är förbjuden. Åtgärder kommer att vidtas mot lagöverträdare som skickar oönskade skräppostmeddelanden.

5. Rättslig giltighet av denna ansvarsfriskrivning 
Denna ansvarsfriskrivning ska betraktas som en del av den Internetpublikation som du hänvisades från. Om några avsnitt eller separata villkor i denna framställning inte är lagliga eller korrekta, påverkar det inte innehållet i eller giltigheten av övriga delar.