Modulsystem

Samtliga tankar är designade för att passa i standardrum och dörröppningar. För system där volymbehovet är större än 1000 liter eller mer är det möjligt att sammankoppla systemtanken med en eller flera bufferttankar till ett modulärt system. De modulära systemen passar ytterst väl för större installationer i flerfamiljshus, industrifastigheter, sportcenter m.m. Det modulära systemet är lätt att expandera vid nya framtida större behov.